آشپزخانه به قول قدیمی هاقلب خانه است. سلامتی افراد خانواده از آشپزخانه آغاز می شود. و خانم ھای خانه دار اکثر اوقات روزشان را در این مکان سپری می کنند. پس علاوه بر این که آشپزخانه باید جای کافی برای قرار دادن وسایل مختلف داشته باشد و از حداکثر فضای آن برای چينش وسایل استفاده شود، باید مکانی امن برای آشپزی و حتی برای بچه ھا باشد. در این مطلب با ابتکار هایی برای دکور آشپزخانه با شما هستیم.

دکور آشپز خانه

ابتکار هایی برای دکور آشپزخانه منزلتان

قفسه مخصوص سبزیجات در کابينت

در یک کابينت ساده که به شکل یک چھارچوب است. با تعبيه قفسه ھای
ساده پلاستيکی، مکانی برای قرار دادن سيب زمينی، پياز و سبزیجاتی
دیگر می سازید. که در فضای آزاد نگھداری می شوند. برای استفاده آسان تر، این قفسه ھا به صورت کشویی ساخته شده اند.

کابینت سبزی جات

استفاده از قفسه کوچک برای جای دادن قابلمه ھای بزرگ

با تعبيه قفسه ای به شکل یک نيم دایره، به آسانی با باز و بسته کردن در کابينت قفسه ھا به ھمراه در به قسمت بيرون منتقل می شوند.

کابینت قابلمه

جای مخصوص مواد شوینده در کابينت ظرفشویی

قسمت پایين کابينت ظرفشویی، جای مناسبی برای قرار دادن مواد شوینده و … است. برای حفظ بيشتر این مواد، با تعبيه قفسه فلزی درقسمت داخلی در کابينت، می توان از بقيه فضای داخل کابينت برای مصارف دیگر استفاده کرد.

جای ظرفشویی

 ابتکار هایی برای تغییر کمدچه به شکل ویترین

در کابينت ھای جدید، به جای تعبيه ویترین ھایی با درھای شيشه ای، از کمدچه ھای ساده ای با درھایی از جنس پلاستيک مات، استفاده می شود. در تصاویر، دو مدل از این کمدچه ھای تزئينی را مشاھده می کنيد. درھای یکی، به شکل کرکره در قسمت با جمع می شوند و دیگری یک کمدچه ساده که قفسه ھای آن فلزی و به صورت ریلی تعبيه شده است. که به آسانی جابه جا می شود.

قفسه ھای ساده به شکل کيسه

در این مدل ابتکار بسيار جالبی صورت گرفته است. برای نگھداری خوراکی ھایی مثل پفک، شکلات و … که در بسته بندی نگھداری می شوند،طبقات مخصوصی ساخته شده که بسيار ساده ھستند و به آسانی قابل استفاده می باشند. در این مدل دو عدد چھارچوب فلزی به شکل کشوتعبيه شده که سبدی حصيری داخل آن قرار گرفته و از فضای داخل سبد برای نگھداری این خوراکی ھا استفاده می شود.

کشویی بزرگ برای یک سرویس قاشق و چنگال کامل

این کشوی کم حجم و باریک، با فضایی کاملا ً تقسيم بندی شده قابليت این را دارد که یک سرویس قاشق و چنگال داخل آن جای گيرد. بدین ترتيب در یک فضای تقسيم بندی شده، ھر چيز در جای مناسب خود نگھداری می شود.

قفسه ای به شکل دایره برای قابلمه ھا

قابلمه از جمله ظروف حجيمی است که فضای زیادی را اشغال می کند. و معموًلا برای اشغال جای کمتر، چند عدد از آنھا را داخل یکدیگر قرار داده ودر کابينت قرار می دھيم. و در ھنگام استفاده نيز با مشکلاتی مواجه می شویم اما در این مدل ساده قفسه ای به شکل دایره تعبيه شده است. و به وسيله یک محور در قسمت ميانی به آسانی می چرخد. و ظرف مورد نظرتان را به راحتی پيدا خواھيد کرد که البته بھتر است برای دسترسی بيشتر به ظروف، این مدل در محلی نزدیک به اجاق گاز قرار گيرد.

ابتکار هایی برای تغییر دکور میز ناهار خوری

میز ناهار خوری جاگیر ترین وسیله و همچنین تاثیر گذار ترین وسیله در آشپزخانه شماست. می توانید رومیزی میز را تغییر دهید. و یا اکسسوری میز مثل گلدان روی میز را تغییر دهید کافیست. می توانید گل های مصنوعی فومی را خودتان درست کنید.