آشپزخانه سنتی یا همان مطبخ خانه با ایده چین

آشپزخانه از قدیم در خانه‌های ایرانی نقش مهم و ویژه ای داشته، چرا که بانوان ایرانی به طور معمول زمان زیادی را در مطبخ خانه صرف می‌کنند. بنابراین در سبک معماری سنتی ایرانی به مطبخ یا آشپزخانه اهمیت ویژه‌ای می شده و همواره مکان وسیعی را در خانه به آن اختصاص می‌دادند. شاید همین نیاز […]