نقش دکوراسیون برای دور کردن افسردگی

حالت روحی افسردگی موضوعی پیچیده است .وضعیتی ذهنی است که می تواند هارمونی  و پایدار رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد و اختلالات جدی ایجاد کند. حالت کنترل نشده افسردگی بر کلیه فعالیتهای روزانه فرد تأثیر می گذارد. در این مقاله می خواهیم درباره نقش دکوراسیون برای دور کردن افسردگی بگوییم. و اختلالات بیولوژیکی و […]