معماری اکسپو دبی، سومین رویداد مهم جهانی

نمایشگاه اکسپو دبی یکی از بزرگ‌ترین نشست‌های جهانی است. که بهترین‌های جهان برای ساخت آینده‌ای بهتر در یک مکان مشخص گردهم می آیند . جوانان نقش مهمی را  در این ماجرا بازی می‌کنند . و فرصت مشاهده، یادگیری و کمک به‌شکل‌گیری ایده‌های خلاقانه را خواهند داشت. و می‌توانند راهکارهای نوآورانه‌ای برای ایجاد آینده‌ای پربارتر در منطقه […]