تابلو شب نما برای ایمنی بیشتر ساختمان

تابلو شب نما (Photo Luminescent) نسل  جدیدی از تابلوها و علائم هشدار دهنده ایمنی است. که برای نشان دادن شرایط ایمن محلِ کار و زندگی و همچنین جهت نمایش مکان قرارگیری تجهیزات امداد و نجات دستی و خودکار، اعلام و اطفای حریق، کمک‌های اولیه، و تعیین مسیر­های خروج ایمن در محدوده کار و زندگی انسان‌ها بکار […]