نصب صحیح برج خنک کننده صنعتی برای داشتن بهترین عملکرد

کولینگ تاور

نصب برج خنک کننده عملیاتی است که برای بهره برداری از کولینگ تاور انجام می شود. این عملیات شامل چهار بخش مونتاژ،کابل کشی،لوله کشی و اجرای فنداسیون است. نصب کولینگ تاور به عهده بخش تأسیسات مهندسی است و باید در چند مرحله با رعایت اصول استاندارد انجام شود. رعایت این اصول باعث افزایش راندمان کولینگ […]