انواع جان پناه در ساختمان

جان پناه

در معماری از گذشته تا به حال استفاده از انواع جان پناه یکی از موارد مهم بوده است. در گذشته از دیوارهای جان پناه در قصر ها و ارگ ها به عنوان یک محافظ در برابر دشمنان و برای ذخیره توپ و سایر سلاح‌های جنگی مورد استفاده قرار می‌گرفت. و همچنین کمانداران پشت آن سنگر […]