جهان گردی مجازی ،آشنایی با پنج شهر توریستی از پنج قاره

در این روزها و خطر کرونا برای افراد، مسافرت کردن کمی دل و جرات می خواهد. در این مقاله از ایده چین جهان گردی مجازی را برای شما ترتیب داده ایم تا با هم به پنج شهر از پنج قاره دنیا سفر کنیم شاید این سفر مجازی  به دور دنیا بیشتر از ده دقیقه هم […]

جهان گردی مجازی ، جهان را جور دیگر ببین و تصمیم بگیر کجا بروی

جهان گردی

در این مطلب از ایده چین می خواهیم یک جهان گردی مجازی به پنج شهر از پنج قاره مختلف دنیا داشته باشیم. و با بناها و معماری شهرها آشنا شویم. از این طریق می توانید برای مقصد گردشگری تان در سفرهای بعدی نصمیم بگیرید. فکر کردن در مورد سفر و برنامه ریزی کردن برای آن […]