نرده پنجره را نصب کنید و از جان افراد خانواده محافظت کنید!!!

حفاظ پنجره

حفاظ و نرده پنجره  یکی از ارکان مهم ساختمان‌سازی برای ایجاد امنیت و زیبایی در ساختمان است. بیشتر خانه‌های ساخته شده در ایران به خصوص آپارتمان‌ها در پنجره‌های بیرونی ساختمان از حفاظ و نرده‌های آهنی مخصوص پنجره استفاده می‌کنند. با این حال برخی از افراد تمایل زیادی برای نصب حفاظ پنجره ندارند و بر این باورند […]