خانه منوچهری کاشان، درست وسط ابریشم بافی ها

خانه منوچهری کاشان در محله پشت عمارت شهر کاشان و در نزدیکی بازار قدیمی و در حد واسط محله سرپله و سرسنگ قراردارد. محله سرپله از محلات معتبر و مرکز ابریشم و ابریشم بافی کاشان نیز  است.   خانه منوچهری کاشان در نیمه سال 1386 در آستانه نابودی کامل خریداری شد و در همان سال به […]