قفل دیجیتال نصب کنید دیگر دنبال کلید های خود نگردید!

قفل دیجیتال

یکی از اصلی ترین نکات مورد توجه معماران و طراحان امنیت ساختمان می باشد. تجهیزات ایمنی مربوط به درب و پنجره یکی از موضوعات مهم امنیتی خانه و ساختمان است. حتما شما هم اسم خانه هوشمند و یا تجهیزات هوشمند در خانه را شنیده­ اید. یکی از این تجهیزات مربوط به قفل درب می ­شود. […]