سنگ دهبید،ساب پذیری و مقاومت بالاتری از مرمر

سنگ های ساختمانی آنقدر متنوع شده اند که به راحتی می توانند تمام سلیقه ها را پوشش بدهند. اما اگر شما در انتخان سنگ ساختمانی مناسب شک و تردید دارید. به شنیده های دیگران اکتفا نکنید و درباره همه سنگ ها تحقیق کنید. در ادامه این مقاله از ایده چین سنگ دهبید را مورد بررسی […]

سنگ دهبید چیست؟

دهبید

امروزه سنگ های ساختمانی دنیای متنوع و رنگارنگی دارند تا  تمام سلیقه ها را پوشش دهند. اگر برای انتخاب و خرید سنگ ساختمانی مناسب (دارای مولفه های ظاهری و فنی عالی) دچار شک و تردید هستید ٬ هرگز به شنیده های خود و دیگران اکتفا نکنید و فقط از کارشناسان باتجربه حوزه سنگ های ساختمانی  […]