دوش هوشمند،کنترل آب فقط با یک اشاره از جانب شما

دوش هوشمند

همان‌طور که می‌دانید، بیشترین میزان مصرف آب در منازل مربوط به حمام می‌باشد. هدر رفت آب و سایر انرژی‌های در حمام باعث افزایش هزینه‌ها و مشکلات دیگری در منازل می‌شود. دوش هوشمند به این منظور ساخته‌شده تا هزینه‌های ناشی از هدر رفتن آب و گاز و سایر منابع انرژی به طرز قابل توجهی  کاهش دهد. همچنین استفاده‌ از […]