دیوار سبز مستقیم، سبزینگی را به شهر بیاور

دیوار سبز

دیوار سبز مستقیم یک طراحی فضا و معماری نوین است. که در زندگی شهری این امکان را به ما می دهد که از حضور گیاهان بهره مند شویم. هوا پاکیزه تر شود و نمای شهر با سر سبزی بهتر دیده شود. ساخت و طراحی دیوار سبز مستقیم، در واقع روشی است بر پایه باغبانی سنتی […]