دکوراسیون آرایشگاه زنانه، این آرایشگاه زیبا چگونه طراحی شد؟

آرایش آرامیس مد

دانش معماری ثابت کرده، یکی از مهمترین موضوعاتی که از نظر روانشناسی در طراحی باید مورد بررسی قرار گیرد معماری داخلی است. در این پروژه سعی کردیم تا هم در راستای اهداف و خواسته های کارفرما پیش رویم و هم با توجه به استیجاری بودن مکان مورد نظر کارفرما هویت فضا را حفظ کنیم. این […]