اجرای دیوار سبک در ساختمان راهی برای کمتر آسیب دیدن

یکی از مهم ­ترین ویژگی­ هایی که در ساخت مصالح جدید مورد توجه قرار می­ گیرد. وزن آن است. هرچه مصالح ساختمانی سبک تر باشند. میزان آسیب­ پذیری به هنگام زلزله کمتر خواهد بود. مخصوصا در پروژه­ های ساختمان­ های بلند مرتبه این مسئله اهمیت زیادی دارد. یکی از انواع مصالح سبکی که امروزه طرفداران […]