راپل چیست ؟

راپل چیست

راپل چیست و چه کارایی دارد؟ راپل (rappel) ریشه فرانسوی (recall) عملکرد یا روشی برای حرکت های عمودی و افقی در راستاهای عمودی و افقی می باشد.این عمل درقرن های  مختلف برای بالا رفتن از شیب های تند و شدید کوه ها و دره هابه کار می رفته است. که معنای لغوی ان بازیابی نیز […]

راپل چیست و چه کارایی دارد؟

راپل

راپل یا Rappel لغتی  فرانسوی است و معنای لغوی آن (بازیابی) می باشد. این لغت در زبان انگلیسی با اصطلاح (Abseiling) شناخته می شود که به معنی پایین آمدن با طناب است.سنگ نوردان، کوه نوردان، غار نوردان با این مهارت آشنایی دارند. با این حال، راپل از جمله مهارت هایی است که توسط آن می توان در شرایط […]