اهمیت شستشوی رختخواب ها برای سال جدید

در این مقاله از ایده چین درباره اهمیت شستشو رختخواب ها به خصوص برای سال جدید می گوییم. رختخواب جایی است که شما یک سوم کل عمر خود را در آن می گذرانید و برای روز های بعد آماده می شوید. اما میکروب ها هم به رختخواب علاقه شدیدی دارند و در آن لانه می […]

اهمیت شستشو و نظافت رختخواب هایتان برای یک خواب راحت و بهداشتی

اهمیت شستشو و نظافت رختخواب

از آنجایی که هر فرد یک سوم عمر خودش را در خواب می گذراند. یعنی یک سوم کل زندگیش را در رختخواب می گذراند. این زمان زیاد اهمیت تمیز بودن رختخوابها را به ما اثبات می‌کند. اما میکروب های زیادی در کمین رختخواب شماست که از آن بی خبر هستید و تمیز نبودن رختخواب شما […]