راپل چیست و چه کارایی دارد؟

راپل

راپل یا Rappel لغتی  فرانسوی است و معنای لغوی آن (بازیابی) می باشد. این لغت در زبان انگلیسی با اصطلاح (Abseiling) شناخته می شود که به معنی پایین آمدن با طناب است.سنگ نوردان، کوه نوردان، غار نوردان با این مهارت آشنایی دارند. با این حال، راپل از جمله مهارت هایی است که توسط آن می توان در شرایط […]