گیاه شمعدانی گلدان خانه مادربزرگ ها

گل شمعدانی یکی از گل های بسیار زیبا و مورد علاقه ما ایرانی هاست  که خوشبختانه یک گیاه آپارتمانی بوده و با شرایط زندگی ما نیز بسیار سازگار می باشد. اما نگهداری از این گل زیبا خود شرایطی دارد و باید در مراقبت از آن به نکاتی توجه کرد. ما در این مقاله از ایده چین […]