عایق حرارتی راهی برای جلوگیری از اتلاف انرژی

ذخایر انرژی برای ساختمان‌سازی و سیستم‌های گرمایشی محدود و رو به پایان است. البته این خبر جدید نیست و به همین دلیل سازندگان بناهای ساختمانی و کارشناسان همواره در تلاش‌اند تا برای حفظ انرژی گرمایشی و سرمایشی سازه‌های مختلف از عایق حرارتی استفاده نمایند. استفاده از عایق‌های استاندارد کمک می‌کند . تا به میزان قابل […]