فرش هندی رقیب اصلی فرش ایرانی در بازار جهانی

فرش هندی

شبه قاره هند سرزمینی است با تمدنی  قدیمی و هنری بسیار غنی كه به سرزمین عجایب معروف است.  هنر تمدن هند همزمان با تمدن های مصری، سومری، آشوری، ایرانی، یونانی ایجاد گردیده است كه در بعضی از شاخه ها مثل فرش هندی نیز وجوه مشتركی با این تمدن ها  داشته و از هزاره سوم قبل از میلاد قابل […]