فرش کلاسیک

فرش کلاسیک

فرش کلاسیک شانه و تراکم آن ها متفاوت بوده و همین امر موجب می شود از لحاظ قیمتی نیز با دیگر فرش ها متفاوت باشند. فرش های کلاسیک دارای نقشه های ریزی هستند که در سرتاسر فرش به صورت پراکنده دیده می شوند و از الگوی خاصی تبعیت می کنند. بالا بودن تنوع طرح و […]