پارک شهر تهران پارکی که رضا شاه ساخت

پارک شهر تهران یکی از بوستان های معروف پایتخت است که با قدمتی بیش از 50 سال، قدیمی ترین پارک تهران به شمار می‌آید. البته نام قدیمی تر پارک شهر تهران، باغ ملی (پارک شهرداری) می‌باشد. این پارک از انواع جاذبه های تفریحی، فرهنگی، هنری، تاریخی و ورزشی برخوردار است و با گذشت زمان بر […]