فلاور باکس چیست؟

فلاور باکس چیست ؟شاید برای اکثر مردم این سوال پیش بیاید که فلاورباکس چیست؟ و معنای آن چه می باشد؟ در ارتباط با معنا و مفهوم فلاورباکس باید بگوییم که, این کلمه یک واژه ی انگلیسی است. که منظور از آن جعبه ی گل می باشد. به همان صورت که از نام آن مشخص است. […]