سبک مصری در معماری و دکوراسیون داخلی

طراحی یک محیط در هر مکانی در اکثر کشورهای مختلف بستگی به شرایط آب و هوایی و اقلیمی و سنت و دین و مذهب و خیلی موارد دیگر دارد. یکی از سبک های قدیمی و زیبا سبک مصری  است. در طراحی داخلی باید به جزئیات توجه ویژه کرد.رنگ های بکار گرفته شده در محیط داخل، مبلمان، […]