میز کنفرانس و نقش آن در دکوراسیون اداری

میز کنفرانس، همانطور که از اسم آن مشخص است برای اتاق های کنفرانس، مذاکره و گفتگو مورد استفاده قرار می گیرد. اتاق کنفرانس یکی از بخش های مهم فضای اداری و شرکتها محسوب می شود. بنابراین طراحی و دکوراسیون داخلی این بخش اهمیت بسزایی دارد. میزهای کنفرانس از اصلی ترین تجهیزات برای اتاق های مذاکره […]