گل رز یک گیاه قدیمی و زیبا برای سرسبزی خانه های شما

گل رز یک گیاه گل دار چند ساله است که بیش از ۳۰۰ گونه مختلف دارد. گل های رز میتوانند به شکل بوته ای،  دنباله دار و یا ایستاده باشند و اغلب آن ها خارهایی تیز دارند. این گل ها در اندازه و شکل های گوناگونی هستند ولی گل های رز، معمولاً بزرگ هستند و […]