لوازم خانگی هوشمند، کنترل همه چیز را به دست بگیر

زمانی که تلویزیون های دارای کنترل از راه دور وارد بازار شدند. بسیاری از افراد آن را نهایت هوشمند سازی وسایل بشر دانستند. اما این تازه شروع راه هوشمند سازی بود. امروزه بسیاری از وسایل خانگی هوشمند هستند و راحتی و آسایش بیشتری را برای ما فراهم می کنند. در این مقاله از ایده چین […]