چوب مهندسی شده، جایگزین مناسب چوب های طبیعی

چوب مهندسی شده که با نام‌ های چوب صنعتی و چوب کامپوزیت نیز معرفی می‌ شود. یک محصول چوبی مشتق شده از ضایعات چوبی و فرآورده ‌های جانبی نظیرخاک‌ اره است. این چوب‌ های ضایعاتی در حقیقت با استفاده از گرما، چسب و فشار  دچار تغییر و تحول می‌ شوند. تا جایگزینی مناسب و قابل ‌استفاده […]