کنسول چوبی یک دکور زیبا و شیک از قدیم ها تا به حالا!!!

کنسول چوبی

همه ما کنسول چوبی دکوری قدیمی خانه های مادربزرگ مان را به خاطر داریم.همان میزهای چوبی قدیمی و زیبایی که حکم گنجه  را ایفا می کردند.قدیمی تر ها برای جایگذاری وسایل و ظروف با ارزش خود همیشه از این سبک از کمدهای چوبی بهره می گرفتند. این میز های چوبی علاوه بر دادن نظم ومرتب سازی […]