گل ناز ، برخلاف اسمش ناز نمیکند!!!

گل ناز یکی از مهمترین گلهایی است که غالبا در فضای پارکها، باغها، میادین و در گلدان‌های آپارتمانی کاشته میشود. این گیاه نیاز به نور کافی خورشید و خاک با زهکش خوب دارد. نگهداری، پرورش و تکثیر این گل بسیار آسان است و تحمل آن به شرایط محیط زیاده بوده، به طوریکه می تواند در میان […]