گیاه آگلونما و نحوه ی نگهداری آن ها در خانه

نگهداری گیاه آگلونما گیاه آگلونما از لحاظ ظاهری به یک شکل هستند. تنها تفاوت میان گونه‌های مختلف آگلونما ، رنگبندی و میزان نور مورد نیاز است. آگلونماها برگ‌هایی بزرگ و بیضی شکل و براق دارند. این برگ‌ها از طریق ساقه‌هایی کوتاه به ریشه گیاه متصل می‌شوند. با دقت روی برگ‌ها مشاهده می‌کنید که آنها مانند […]