گیاه هوازی و نگهداری آن ها در منزل بدون خاک

تیلاندسیا

برای معرفی گیاه هوازی  باید بگوییم این  گیاهان  به نام تیلاندسیا نیز شناخته می شوند . این  نوع گیاه هوازی دوستدار  نور دلپذیر آفتاب  هستند. این گیاهان  متعلق به مناطق نیمه مرطوب مرکز آمریکاست، جایی که آن روی شاخه درختان در جنگل رشد می‌کند. ما عاشق برگهای سبز-نقره ای این گیاهان هستیم. با اینکه تیلاندسیای مقاوم به آب و هوای گرم مرکز […]