نقاشی خط تابلویی زیبا و هنرمندانه اصیل ایرانی قدیمی !!!!

نقاشی خط

تابلوها زینت بخش دیوارهای منزل ، محیط کار و از جمله لوازم اصلی در چیدمان و دکوراسیون داخلی می باشند .  تابلو ها در انواع مختلفی  طبقه بندی می شوند.در این بین تابلوهایی با طرح سنتی و ایرانی مثل نقاشی خط طرفداران بسیاری پیدا کرده است که نشان دهنده هنر و هویت ایرانی است . […]